Chi tiết

Kết quả thi tiếng anh năng lực bâc 3 Cơ sở 1 (Ngày thi 3.6.2023)

Kết quả thi tiếng anh năng lực bậc 3 

/Uploads/files/điểm thi năng lực bậc 3 5_6_23.pdf

 

Các thông báo khác
DỪNG THI SINH VIÊN TỈNH NGOÀI (07/30/2021 16:26:05)
Lịch thi TANL bậc 2,3 CS2 (08/07/2020 20:19:37)