Chi tiết

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT NĂM 2020 (Đợt 1)

Trường ĐH Hạ Long thông báo

 

STT Họ và tên Năm sinh Tên ngành Tổng điểm Điểm XT Ghi chú
1 Bùi Quang Thái An 03/12/2002 Hướng dẫn du lịch 24.60 25.35 TT
2 Bùi Quang Thái An 03/12/2002 Hướng dẫn du lịch 23.00 23.25 TT
3 Nguyễn Thị Hà Anh 03/04/2002 Hướng dẫn du lịch 23.30 23.55 TT
4 Dương Phương Anh 26/11/2002 Hướng dẫn du lịch 22.90 23.15 TT
5 Vũ Ngọc Ánh 11/08/2002 Hướng dẫn du lịch 21.60 21.85 TT
6 Bùi Thế Bảo 20/02/2002 Hướng dẫn du lịch 21.00 21.50 TT
7 Nguyễn Đức Chung 02/01/2002 Hướng dẫn du lịch 20.30 20.80 TT
8 Kiều Mỹ Duyên 27/03/2002 Hướng dẫn du lịch 25.00 25.25 TT
9 Trương Hồng Dương 20/06/1999 Hướng dẫn du lịch 22.30 22.55 TT
10 Nguyễn Tiến Đạt 28/02/2002 Hướng dẫn du lịch 24.30 25.05 TT
11 Nguyễn Quốc Đường 30/09/1999 Hướng dẫn du lịch 19.60 19.85 TT
12 Nguyễn Thị Hương Giang 22/12/2001 Hướng dẫn du lịch 23.10 23.35 TT
13 Phạm Đức Hải 11/07/2002 Hướng dẫn du lịch 23.50 23.75 TT
14 Nguyễn Mạnh Hải 08/02/2000 Hướng dẫn du lịch 18.90 19.65 TT
15 Nguyễn Thị Hảo 28/01/2002 Hướng dẫn du lịch 23.90 24.15 TT
16 Trịnh Thị Hậu 30/06/2002 Hướng dẫn du lịch 24.40 25.15 TT
17 Nguyễn Văn Hiệp 14/01/2000 Hướng dẫn du lịch 24.70 24.95 TT
18 Trần Văn Hiệp 13/11/2002 Hướng dẫn du lịch 21.90 22.15 TT
19 Đặng Chung Hiếu 06/09/2000 Hướng dẫn du lịch 18.30 19.05 TT
20 Nguyễn Tiến Hiếu 20/12/2002 Hướng dẫn du lịch 22.50 22.75 TT
21 Bùi Văn Hùng 18/08/2000 Hướng dẫn du lịch 20.30 21.05 TT
22 Trương Thị Hương 19/06/2002 Hướng dẫn du lịch 24.50 25.00 TT
23 Nguyễn Văn Hưởng 29/10/2002 Hướng dẫn du lịch 26.10 26.35 TT
24 Lê Duy Kiên 27/10/2001 Hướng dẫn du lịch 20.00 20.25 TT
25 Đỗ Văn Khánh 27/07/1999 Hướng dẫn du lịch 18.40 18.65 TT
26 Hoàng Văn Khiêm 08/04/2002 Hướng dẫn du lịch 24.80 25.30 TT
27 Đinh Thác Lan 02/02/2002 Hướng dẫn du lịch 22.40 22.65 TT
28 Phạm Thùy Linh 16/12/2001 Hướng dẫn du lịch 23.50 23.75 TT
29 Phan Thái Long 28/03/2001 Hướng dẫn du lịch 24.10 24.35 TT
30 Nguyễn Thị Mai 30/10/2000 Hướng dẫn du lịch 23.80 24.55 TT
31 Trần Quang Mạnh 04/07/1998 Hướng dẫn du lịch 22.70 22.95 TT
32 Bùi Văn Mão 20/09/1999 Hướng dẫn du lịch 22.30 22.55 TT
33 Đặng Tuấn Minh 18/12/2002 Hướng dẫn du lịch 20.20 20.45 TT
34 Lê Hồng Nam 28/04/2002 Hướng dẫn du lịch 19.30 19.80 TT
35 Vũ Trọng Nghĩa 13/10/2002 Hướng dẫn du lịch 20.50 20.75 TT
36 Nguyễn Minh Nghĩa 26/11/2002 Hướng dẫn du lịch 20.20 20.95 TT
37 Đinh Đình Phong 19/09/2001 Hướng dẫn du lịch 20.50 20.75 TT
38 Đặng Quốc Phòng 02/02/2002 Hướng dẫn du lịch 20.80 21.05 TT
39 Đào Thị Hồng Phượng 01/08/2002 Hướng dẫn du lịch 24.60 24.85 TT
40 Vũ Văn Quân 07/03/2001 Hướng dẫn du lịch 24.60 25.10 TT
41 Trịnh Thị Quỳnh 09/12/2002 Hướng dẫn du lịch 24.40 24.90 TT
42 Dương Thị Diễm Quỳnh 18/02/2002 Hướng dẫn du lịch 23.70 24.20 TT
43 Phạm Đức Tâm 21/11/2000 Hướng dẫn du lịch 20.30 20.55 TT
44 Nguyễn Văn Tuân 05/03/2001 Hướng dẫn du lịch 24.70 25.20 TT
45 Nguyễn Tiến Tuấn 11/09/2000 Hướng dẫn du lịch 20.60 20.85 TT
46 Đinh Thanh Tùng 25/09/2002 Hướng dẫn du lịch 23.40 24.15 TT
47 Phạm Văn Tuyên 15/01/2001 Hướng dẫn du lịch 20.90 21.40 TT
48 Nguyễn Phương Thanh 23/11/2001 Hướng dẫn du lịch 22.60 23.35 TT
49 Nguyễn Quang Thắng 03/08/1999 Hướng dẫn du lịch 23.70 23.95 TT
50 Phạm Quang Thắng 12/10/2002 Hướng dẫn du lịch 24.40 24.90 TT
51 Lê Hoàng Thuận 08/05/2002 Hướng dẫn du lịch 20.50 20.75 TT
52 Nguyễn Văn Thức 02/01/2001 Hướng dẫn du lịch 18.90 19.15 TT
53 Hoàng Thị Trang 14/07/2001 Hướng dẫn du lịch 22.80 23.30 TT
54 Nguyễn Phú Trọng 17/07/2001 Hướng dẫn du lịch 22.90 23.15 TT
55 Lưu Xuân Trường 27/07/2000 Hướng dẫn du lịch 17.50 18.25 TT
56 Trần Thế Trường 06/12/2002 Hướng dẫn du lịch 23.50 24.25 TT
57 Lê Thế Văn 28/09/1999 Hướng dẫn du lịch 24.00 24.50 TT
58 Đỗ Đình Văn 25/09/2002 Hướng dẫn du lịch 21.30 21.55 TT
59 Nguyễn Quốc Việt 13/05/2002 Hướng dẫn du lịch 22.90 23.40 TT
60 Nguyễn Thị Thu An 16/12/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.60 23.85 TT
61 Ngô Thị Thùy Anh 18/06/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.30 19.55 TT
62 Nguyễn Đỗ Hoàng Anh 25/09/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.30 19.30 TT
63 Đồng Thị Ngọc Anh 02/01/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.60 20.10 TT
64 Đặng Duy Anh 22/11/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.20 22.70 TT
65 Ngô Thị Thùy Anh 18/06/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.30 20.05 TT
66 Ngô Xuân Chiều 15/09/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.80 21.05 TT
67 Trương Phú Chính 10/2/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.40 19.65 TT
68 Phạm Thị Hồng Chúc 26/04/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.80 24.55 TT
69 Dương Thị Diệp 10/07/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.60 21.85 TT
70 Lâm Tiến Dũng 21/11/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.70 18.45 TT
71 Lê Quang Duy 12/08/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.10 26.35 TT
72 Hoàng Hải Dương 24/04/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.70 20.45 TT
73 Bùi Hải Đảo 09/11/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.70 22.95 TT
74 Lê Tuấn Minh Đức 27/07/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.40 23.65 TT
75 Bùi Thị Giang 21/01/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.80 26.05 TT
76 Lê Thanh 12/04/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.40 19.65 TT
77 Đặng Thị 26/09/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.60 25.35 TT
78 Nguyễn Thị Hạnh 23/11/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.80 25.05 TT
79 Hoàng Thị Thu Hằng 02/11/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.70 23.45 TT
80 Trần Trung Hiếu 25/09/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.60 19.85 TT
81 Nguyễn Trung Hiếu 12/05/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.60 19.85 TT
82 Vũ Thị Thu Hoài 19/12/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.00 25.25 TT
83 Trịnh Thị Ngọc Huyền 26/06/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.40 22.65 TT
84 Phạm Trung Kiên 10/04/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.80 19.05 TT
85 Nguyễn Ngọc Lễ 08/11/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.20 22.45 TT
86 Dương Gia Linh 18/12/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.20 22.45 TT
87 Dương Gia Linh 18/12/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.20 22.45 TT
88 Phạm Nhật Tâm Long 08/04/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.40 19.65 TT
89 Trần Quang Lợi 23/02/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.70 20.20 TT
90 Trần Cao Luyện 16/10/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.00 23.75 TT
91 Nguyễn Vũ Cẩm Ly 18/09/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.50 22.75 TT
92 Vũ Thị Ly 20/05/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.00 25.25 TT
93 Nguyễn Thị Ngọc Mai 07/09/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.10 23.35 TT
94 Trần Quang Mạnh 04/07/1998 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.80 20.05 TT
95 Nguyễn Văn Mạnh 09/06/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.60 23.85 TT
96 Trần Tuấn Mạnh 29/11/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.70 19.95 TT
97 Nguyễn Như Mạnh 22/11/1999 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.50 21.25 TT
98 Hoàng Thị Nga 30/08/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.80 23.55 TT
99 Nguyễn Minh Nghĩa 26/11/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.10 20.85 TT
100 Nguyễn Hồng Nhung 22/11/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.80 22.80 TT
101 Vũ Duy Phước 05/08/1998 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.50 20.00 TT
102 Phạm Thị Phương 22/10/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.30 20.55 TT
103 Lê Văn Quang 26/10/1999 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.50 19.75 TT
104 Nguyễn Kim Toản 09/05/1996 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.40 19.65 TT
105 Nguyễn Thị Cẩm 23/10/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.40 23.90 TT
106 Đinh Văn 02/12/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.90 20.40 TT
107 Đoàn Trọng Tuấn 23/10/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.30 21.05 TT
108 Phan Kim Tuyến 18/02/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.10 25.60 TT
109 Phạm Kim Tuyến 18/02/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.10 25.60 TT
110 Vũ Ánh Tuyết 11/01/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.70 21.95 TT
111 Đỗ Minh Thái 10/11/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.70 22.95 TT
112 Trần Nam Thanh 15/08/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.40 24.15 TT
113 Đoàn Thị Thảo 10/11/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.50 20.00 TT
114 Trần Ngọc Thắng 07/07/1997 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.90 19.40 TT
115 Phạm Văn Thắng 08/06/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.90 22.15 TT
116 Nguyễn Đức Thuận 15/06/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.40 20.65 TT
117 Trần Thị Thùy 06/08/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.00 22.50 TT
118 Lương Thu Thư 20/11/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.80 24.05 TT
119 Trần Thị Trang 06/08/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.60 24.10 TT
120 Phạm Thị Thùy Trang 05/03/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.70 21.95 TT
121 Phạm Trọng Trung 21/05/1997 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.30 23.05 TT
122 Nguyễn Thị Thảo Vân 26/09/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.10 21.85 TT
123 Hoàng Quốc Việt 09/08/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.70 23.45 TT
124 Hồ Đức Vương 25/10/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.50 24.75 TT
125 Lê Tuấn Anh 14/05/2001 Quản trị khách sạn 22.30 22.55 TT
126 Mai Hà Anh 31/12/2000 Quản trị khách sạn 22.60 22.85 TT
127 Nguyễn Thị Hương Anh 03/08/2002 Quản trị khách sạn 19.50 19.75 TT
128 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 22/11/2002 Quản trị khách sạn 25.00 25.25 TT
129 Đặng Phương Anh 24/10/2002 Quản trị khách sạn 24.40 24.65 TT
130 Phạm Tuấn Anh 13/12/2002 Quản trị khách sạn 23.50 24.25 TT
131 Tạ Thị Bích 19/01/2001 Quản trị khách sạn 22.00 22.25 TT
132 Tạ Ninh Chi 03/01/2002 Quản trị khách sạn 23.80 24.05 TT
133 Đoàn Thị Linh Chi 23/04/2002 Quản trị khách sạn 26.30 27.05 TT
134 Nguyễn Văn Chiến 26/02/2001 Quản trị khách sạn 22.00 22.25 TT
135 Ngô Xuân Chiều 15/09/2001 Quản trị khách sạn 20.80 21.05 TT
136 Đỗ Thị Thùy Dung 26/08/2002 Quản trị khách sạn 20.90 21.40 TT
137 Đỗ Ngọc Dũng 08/09/2000 Quản trị khách sạn 20.50 20.75 TT
138 Hoàng Mạnh Duy 10/08/2000 Quản trị khách sạn 21.00 21.50 TT
139 Lê Văn Duy 18/04/2002 Quản trị khách sạn 21.60 21.85 TT
140 Đinh Vũ Thị Duyên 03/05/2000 Quản trị khách sạn 22.30 22.55 TT
141 Phạm Minh Đô 30/09/2000 Quản trị khách sạn 22.80 23.05 TT
142 Vũ Mạnh Đông 28/10/2001 Quản trị khách sạn 20.50 20.75 TT
143 Vũ Văn Đức 07/04/2002 Quản trị khách sạn 22.00 22.25 TT
144 Nguyễn Thị Ngân 6/3/2001 Quản trị khách sạn 22.50 23.25 TT
145 Nguyễn Ngọc 13/08/2001 Quản trị khách sạn 19.50 20.00 TT
146 Phạm Duy Hải 05/02/2002 Quản trị khách sạn 23.00 23.25 TT
147 Hoàng Văn Hanh 22/08/2001 Quản trị khách sạn 22.40 22.65 TT
148 Lê Thị Hằng 26/03/2002 Quản trị khách sạn 22.70 22.95 TT
149 Phùng Thị Thu Hằng 10/10/2002 Quản trị khách sạn 22.00 22.25 TT
150 Phạm Minh Hằng 09/11/2001 Quản trị khách sạn 22.00 24.75 TT
151 Bùi Thúy Hiền 11/10/2001 Quản trị khách sạn 19.20 19.45 TT
152 Phạm Công Hiệp 15/11/2001 Quản trị khách sạn 24.10 24.35 TT
153 Vũ Thi Hoa 24/02/2002 Quản trị khách sạn 19.99 20.24 TT
154 Phạm Thị Hoa 9/7/2002 Quản trị khách sạn 24.80 25.55 TT
155 Bùi Thị Hoa 11/06/2002 Quản trị khách sạn 22.10 22.35 TT
156 Mai Huy Hoàng 08/06/1995 Quản trị khách sạn 17.90 18.15 TT
157 Nguyễn Vũ Hoàng 06/10/2001 Quản trị khách sạn 19.60 20.10 TT
158 Hoàng Thị Huế 10/06/2002 Quản trị khách sạn 24.00 24.50 TT
159 Nguyễn Vũ Hùng 16/11/2001 Quản trị khách sạn 20.30 20.55 TT
160 Trần Đăng Hùng 09/11/1999 Quản trị khách sạn 21.20 21.45 TT
161 Vũ Khánh Huyền 21/11/2002 Quản trị khách sạn 23.50 23.75 TT
162 Trịnh Thị Ngọc Huyền 26/06/2001 Quản trị khách sạn 22.40 22.65 TT
163 Phạm Quang Hưng 12/07/2001 Quản trị khách sạn 23.20 23.70 TT
164 Ngô Thị Hương 12/01/2002 Quản trị khách sạn 24.80 25.05 TT
165 Vũ Quỳnh Hương 18/07/2002 Quản trị khách sạn 22.50 22.75 TT
166 Phạm Trung Kiên 02/01/2002 Quản trị khách sạn 21.20 21.45 TT
167 Nguyễn Phương Lam 20/08/2001 Quản trị khách sạn 22.10 22.35 TT
168 Nguyễn Thị Ngọc Lan 05/10/2002 Quản trị khách sạn 19.80 20.05 TT
169 Nguyễn Thị Lệ 17/05/2002 Quản trị khách sạn 23.70 24.20 TT
170 Trần Khánh Linh 02/04/2001 Quản trị khách sạn 23.80 24.05 TT
171 Đỗ Thùy Linh 08/09/2002 Quản trị khách sạn 21.70 21.95 TT
172 Nguyễn Thị Thùy Linh 15/10/2001 Quản trị khách sạn 23.80 24.05 TT
173 Bùi Thị Thùy Linh 28/01/2001 Quản trị khách sạn 23.60 23.85 TT
174 Nguyễn Trúc Linh 10/10/2001 Quản trị khách sạn 21.10 21.35 TT
175 Nguyễn Thị Thảo Linh 27/10/2002 Quản trị khách sạn 24.60 25.10 TT
176 Đặng Mỹ Linh 17/12/2000 Quản trị khách sạn 22.90 23.15 TT
177 Lê Khánh Linh 11/04/2001 Quản trị khách sạn 22.20 22.45 TT
178 Vương Thị Bích Loan 05/10/2002 Quản trị khách sạn 19.80 20.05 TT
179 Lê Thị Tố Loan 07/11/2002 Quản trị khách sạn 24.00 24.25 TT
180 Phạm Nhật Tâm Long 08/04/2000 Quản trị khách sạn 18.70 18.95 TT
181 Đào Đức Long 25/09/2002 Quản trị khách sạn 22.50 23.00 TT
182 Nguyễn Duy Long 09/01/2001 Quản trị khách sạn 21.50 21.75 TT
183 Nguyễn Thị Lỡ 27/11/2002 Quản trị khách sạn 25.70 26.20 TT
184 Trần Cao Luyện 16/10/2002 Quản trị khách sạn 23.00 23.75 TT
185 Hà Thị Mai 23/07/2001 Quản trị khách sạn 22.50 23.25 TT
186 Nguyễn Thị Thông Minh 03/11/2001 Quản trị khách sạn 19.70 20.20 TT
187 Đặng Hoàng Nam 21/02/1995 Quản trị khách sạn 16.00 16.25 TT
188 Đỗ Thị Nga 25/04/2002 Quản trị khách sạn 23.30 23.55 TT
189 Đặng Quỳnh Nga 30/06/2002 Quản trị khách sạn 22.00 22.50 TT
190 Nguyễn Minh Nghĩa 26/11/2002 Quản trị khách sạn 20.10 20.85 TT
191 Bùi Thị Ngọc 13/10/2001 Quản trị khách sạn 23.60 23.85 TT
192 Vũ Hoài Ngọc 07/11/2001 Quản trị khách sạn 23.40 23.65 TT
193 Trương Kim Ngọc 09/09/2001 Quản trị khách sạn 23.50 23.75 TT
194 Đinh Thị Nhung 19/10/2002 Quản trị khách sạn 22.30 22.55 TT
195 Phạm Lê Phương 24/09/2001 Quản trị khách sạn 24.30 24.55 TT
196 Nguyễn Nhật Quỳnh 09/09/2002 Quản trị khách sạn 23.50 23.75 TT
197 Lương Thị Thảo Quỳnh 18/08/2001 Quản trị khách sạn 23.10 23.35 TT
198 Phạm Vũ Thùy Tiên 06/02/2002 Quản trị khách sạn 25.90 26.15 TT
199 Trần Quang Toán 25/05/2001 Quản trị khách sạn 21.70 22.20 TT
200 Trần Thanh Tùng 15/10/2002 Quản trị khách sạn 23.00 23.75 TT
201 Vũ Trí Thành 27/08/2001 Quản trị khách sạn 22.90 23.15 TT
202 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12/07/2001 Quản trị khách sạn 24.10 24.85 TT
203 Nguyễn Thị Thảo 12/03/2002 Quản trị khách sạn 20.00 20.25 TT
204 Dương Thị Thảo 19/04/2002 Quản trị khách sạn 24.90 25.15 TT
205 Lê Hoàng Phương Thảo 05/11/2002 Quản trị khách sạn 21.90 22.15 TT
206 Nguyễn Thị Thảo 31/03/2002 Quản trị khách sạn 23.50 24.25 TT
207 Hồ Hữu Thắng 20/09/2000 Quản trị khách sạn 22.30 22.55 TT
208 Nguyễn Thị Thu Thủy 09/04/1999 Quản trị khách sạn 24.50 24.75 TT
209 Nguyễn Thị Thúy 07/05/2002 Quản trị khách sạn 24.10 24.60 TT
210 Lê Thị Thu Trang 26/05/2001 Quản trị khách sạn 21.10 21.85 TT
211 Lê Thị Trang 04/03/2002 Quản trị khách sạn 19.90 20.15 TT
212 Trần Phương Trang 15/11/2000 Quản trị khách sạn 23.50 23.75 TT
213 Nguyễn Thị Trang 30/10/2001 Quản trị khách sạn 24.80 25.05 TT
214 Đào Thị Trang 13/06/2000 Quản trị khách sạn 22.80 23.05 TT
215 Lê Thị Thùy Trâm 22/10/2002 Quản trị khách sạn 23.80 24.05 TT
216 Nguyễn Mạnh Trường 25/07/2002 Quản trị khách sạn 23.50 24.25 TT
217 Nguyễn Thị Thảo Vân 26/09/2001 Quản trị khách sạn 21.10 21.85 TT
218 Phạm Tuấn Anh 25/08/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.40 19.65 TT
219 Nguyễn Mạnh Cường 13/02/1998 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.60 20.35 TT
220 Nguyễn Ngọc Châu 28/12/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.00 23.25 TT
221 Ngô Xuân Chiều 15/09/2001 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.80 21.05 TT
222 Nguyễn Bạch Diệp 20/04/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.60 21.85 TT
223 Đặng Xuân Dũng 06/04/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.20 21.45 TT
224 Đinh Như Đạt 01/11/2000 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.90 21.40 TT
225 Vũ Duy Hiếu 28/02/2001 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.80 22.05 TT
226 Phạm Việt Hoàng 14/10/2000 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 17.20 17.45 TT
227 Hoàng Mạnh Hùng 19/09/1998 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 24.00 24.25 TT
228 Bùi Quang Huỳnh 01/06/2001 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 24.90 25.65 TT
229 Nguyễn Phúc Hưng 11/07/2000 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.90 20.15 TT
230 Nguyễn Thị Ngọc Lan 05/10/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.80 20.05 TT
231 Đoàn Ngọc 08/01/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.10 23.35 TT
232 Dương Gia Linh 18/12/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.20 22.45 TT
233 Dương Gia Linh 18/12/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.20 22.45 TT
234 Hoàng Bảo Long 17/11/2001 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.40 23.15 TT
235 Đỗ Thị Thanh Nga 09/01/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.90 24.65 TT
236 Nguyễn Minh Nghĩa 26/11/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.10 20.85 TT
237 Nguyễn Hồng Ngọc 14/11/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.00 22.25 TT
238 Ngô Đức Ngọc 11/02/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.40 22.15 TT
239 Nguyễn Hồng Nhung 22/11/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.80 22.80 TT
240 Mai Đức Tâm 10/07/2000 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.80 22.55 TT
241 Nguyễn Văn Tuấn 15/03/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.40 24.15 TT
242 Hà Văn Tùng 11/12/2020 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.40 24.65 TT
243 Trần Thanh Tùng 15/10/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.00 23.75 TT
244 Bùi Duy Thông 30/08/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 24.00 24.75 TT
245 Đỗ Thị Huyền Trang 25/01/1999 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 25.40 26.15 TT
246 Ngô Thành Trung 17/09/2001 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.80 23.05 TT
247 Bùi Quang Thái Trường 29/04/1999 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.50 21.75 TT
248 Lê Ngọc Vinh 16/12/2001 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.90 24.40 TT
249 Bùi Thế Vinh 06/10/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.00 21.25 TT

 

Các thông báo khác