THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC
Đợt 1Học kỳ 2Năm học 2023-2024
Hệ đào tạoKhóa họcKhoaThời gian đăng ký đợt 1Thời gian đăng ký đợt 2
Đại học1Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Sư phạmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
2Ngoại NgữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Sư phạmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
3Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Ngoại NgữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
4Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Ngoại NgữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
5Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Môi trườngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Ngoại NgữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Thủy sảnĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
6Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Môi trườngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Ngoại NgữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Thủy sảnĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
7Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Môi trườngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Ngoại NgữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Thủy sảnĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
8Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Ngoại NgữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
9Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa học cơ bảnĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Môi trườngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Nghệ thuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Ngoại NgữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Sư phạmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Sư phạm mầm nonĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Sư phạm tiểu họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Sư phạm trung họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Thủy sảnĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Cao đẳng chính quySư phạmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
20Sư phạm mầm nonĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
21Sư phạm mầm nonĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Cao đẳng nghề tín chỉ15Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
16Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
18Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1!