THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC
Đợt 4 Học kỳ 2 Năm học 2023-2024
Hệ đào tạoKhóa họcKhoaThời gian đăng ký đợt 1Thời gian đăng ký đợt 2
Đại học1Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học4Ngoại NgữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học7Môi trườngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học7Ngoại NgữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học7Thủy sảnĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học8Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học8Ngoại NgữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1!