Chi tiết

Kết quả xét tuyển vào Đại học chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2020 (đợt 1)

Trường ĐH Hạ Long thông báo
T Họ và tên Năm sinh Giới tính Tên ngành Tổng điểm Điểm XT Ghi chú
1 Nguyễn Nam Hải 25/12/2002 Nam Khoa học máy tính 21.40 21.65 Đạt
2 Nguyễn Đức Hòa 28/02/2002 Nam Khoa học máy tính 19.20 19.45 Đạt
3 Lê Đức Mạnh 15/10/2002 Nam Khoa học máy tính 20.00 20.25 Đạt
4 Vũ Trần Hoàng Kim 24/03/1999 Nam Khoa học máy tính 17.20 17.45 K. đạt
5 Ngô Xuân Chiều 15/09/2001 Nam Khoa học máy tính 16.00 16.25 K. đạt
6 Hồ Thị Vân Anh 19/01/2002 Nữ Ngôn ngữ Anh 24.90 25.65 Đạt
7 Vũ Tiến Đạt 03/04/2002 Nam Ngôn ngữ Anh 23.60 24.35 Đạt
8 Vũ Tiến Đạt 03/04/2002 Nam Ngôn ngữ Anh 22.60 23.35 Đạt
9 Nguyễn Thị Mai Dung 26/05/2002 Nữ Ngôn ngữ Anh 23.70 24.45 Đạt
10 Đồng Thu 22/10/2002 Nữ Ngôn ngữ Anh 23.90 24.15 Đạt
11 Lê Thúy 14/10/2002 Nữ Ngôn ngữ Anh 23.90 24.15 Đạt
12 Nguyễn Thúy Hạnh 04/08/2002 Nữ Ngôn ngữ Anh 25.50 25.75 Đạt
13 Vũ Hoàng Hiền 23/01/2002 Nữ Ngôn ngữ Anh 24.40 24.65 Đạt
14 Đỗ Mai Liên 21/10/2002 Nữ Ngôn ngữ Anh 22.90 23.15 Đạt
15 Đinh Thị Thùy Linh 03/02/2002 Nữ Ngôn ngữ Anh 24.90 25.40 Đạt
16 Khổng Thị Trà My 30/05/2002 Nữ Ngôn ngữ Anh 22.20 22.95 Đạt
17 Nguyễn Kim Oanh 21/10/2002 Nữ Ngôn ngữ Anh 24.00 24.25 Đạt
18 Khổng Kim Tuyến 15/11/2002 Nữ Ngôn ngữ Anh 23.10 23.85 Đạt
19 Nguyễn Khánh Vinh 29/09/2002 Nam Ngôn ngữ Anh 23.60 23.85 Đạt
20 Nguyễn Ngọc Lan 26/08/2002 Nữ Ngôn ngữ Anh 22.60 22.85 K. đạt
21 Phạm Thùy Linh 23/07/2002 Nữ Ngôn ngữ Anh 22.60 22.85 K. đạt
22 Bùi Vũ Mai Xuân 12/05/2002 Nữ Ngôn ngữ Anh 22.00 22.75 K. đạt
23 Nguyễn Thùy Dung 13/10/2002 Nữ Ngôn ngữ Anh 21.70 22.20 K. đạt
24 Lê Anh Thư 25/12/2002 Nữ Ngôn ngữ Anh 21.70 22.20 K. đạt
25 Lương Minh Chiến 02/12/1998 Nam Ngôn ngữ Anh 21.80 22.05 K. đạt
26 Nguyễn Doanh Doanh 14/10/2001 Nữ Ngôn ngữ Anh 21.40 21.65 K. đạt
27 Phạm Quỳnh Chi 31/07/2002 Nữ Ngôn ngữ Anh 20.40 20.65 K. đạt
28 Nguyễn Thị Trang 19/09/2001 Nữ Ngôn ngữ Anh 19.10 19.85 K. đạt
29 Nguyễn Thúy Hạnh 04/08/2002 Nữ Ngôn ngữ Hàn Quốc 25.50 25.75 Đạt
30 Bùi Đức Hoàng 11/03/1999 Nam Ngôn ngữ Hàn Quốc 19.89 20.64 Đạt
31 Nguyễn Thị Thanh Hương 06/10/2002 Nữ Ngôn ngữ Hàn Quốc 22.60 22.85 Đạt
32 Nguyễn Văn Khánh 05/06/2002 Nam Ngôn ngữ Hàn Quốc 23.20 23.95 Đạt
33 Lã Hồng Ngọc 03/06/2002 Nữ Ngôn ngữ Hàn Quốc 21.30 21.55 Đạt
34 Bùi Thị Thu Thảo 08/07/2002 Nữ Ngôn ngữ Hàn Quốc 21.90 22.65 Đạt
35 Nguyễn Thị Trang 12/07/2002 Nữ Ngôn ngữ Hàn Quốc 22.50 22.75 Đạt
36 Hoàng Hải Yến 09/08/2002 Nữ Ngôn ngữ Hàn Quốc 24.70 27.45 Đạt
37 Mai Thị Thu Hương 08/11/2000 Nữ Ngôn ngữ Hàn Quốc 19.80 20.05 K. đạt
38 Nguyễn Thu 08/11/2002 Nữ Ngôn ngữ Nhật 24.00 24.25 Đạt
39 Đinh Thị Thanh 29/12/2002 Nữ Ngôn ngữ Nhật 23.70 24.45 Đạt
40 Nguyễn Sơn Thùy 08/11/2002 Nữ Ngôn ngữ Nhật 24.40 25.15 Đạt
41 Hoàng Thị Thùy 16/01/2002 Nữ Ngôn ngữ Nhật 23.40 24.15 K. đạt
42 Vũ Minh Trung 06/01/2002 Nam Ngôn ngữ Nhật 20.90 21.65 K. đạt
43 Vũ Huy Đức Long 19/11/2001 Nam Ngôn ngữ Nhật 17.30 18.05 K. đạt
44 Bùi Thư Anh 17/07/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 24.30 24.55 Đạt
45 Đặng Quốc Bình 09/09/2002 Nam Ngôn ngữ Trung Quốc 23.90 24.15 Đạt
46 Trần Quỳnh Chi 12/10/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 23.90 24.15 Đạt
47 Nguyễn Thị 17/02/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 24.70 25.45 Đạt
48 Trần Hoàng Thu Hằng 01/12/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 24.80 25.55 Đạt
49 Nịnh Đoàn Phương Hậu 01/12/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 24.70 24.95 Đạt
50 Nguyễn Thị Hồng Liên 15/03/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 25.60 26.10 Đạt
51 Từ Thị Linh 07/01/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 23.50 26.00 Đạt
52 Hà Văn Lộc 31/01/2002 Nam Ngôn ngữ Trung Quốc 24.80 25.05 Đạt
53 Nguyễn Bùi Vi Ngọc 19/12/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 25.10 25.35 Đạt
54 Nguyễn Thị Thanh 20/08/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 23.80 24.05 Đạt
55 Lưu Xuân Thiện 01/01/2002 Nam Ngôn ngữ Trung Quốc 27.30 28.05 Đạt
56 Ngô Thị Thanh Thu Thu 06/02/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 24.60 24.85 Đạt
57 Nguyễn Thị Trà 13/03/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 25.00 25.75 Đạt
58 Lê Thị Huyền Trang 26/05/2001 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 23.90 24.15 Đạt
59 Dương Cẩm 10/06/2001 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 24.30 24.55 Đạt
60 Trần Thị Tường Vy 05/03/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 25.10 25.35 Đạt
61 Hoàng Hải Yến 09/08/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 24.70 25.45 Đạt
62 Hà Thị Quỳnh Trang 08/05/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 23.20 23.95 K. đạt
63 Đào Thị Dung 15/08/2001 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 23.00 23.75 K. đạt
64 Bùi Ngô Quang Thắng 28/10/2002 Nam Ngôn ngữ Trung Quốc 23.20 23.45 K. đạt
65 Nịnh Thị Phương Thanh 19/12/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 23.10 23.35 K. đạt
66 Nguyễn Minh Hường 27/03/2001 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 22.60 23.35 K. đạt
67 Phạm Hữu Nghĩa 29/09/2002 Nam Ngôn ngữ Trung Quốc 22.60 23.35 K. đạt
68 Nguyễn Thành Trung 27/09/2002 Nam Ngôn ngữ Trung Quốc 22.90 23.15 K. đạt
69 Hoàng Quý Trang 20/10/1999 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 22.40 23.15 K. đạt
70 Nguyễn Thu 10/09/2001 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 22.60 22.85 K. đạt
71 Đinh Thị Hương 28/01/2001 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 22.30 22.80 K. đạt
72 Lê Nam Khánh 20/09/2002 Nam Ngôn ngữ Trung Quốc 22.50 22.75 K. đạt
73 Nhữ Thị Hiền 16/10/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 22.20 22.70 K. đạt
74 Bùi Thị Thu Thảo 08/07/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 21.90 22.65 K. đạt
75 Đào Văn Trường 26/08/2002 Nam Ngôn ngữ Trung Quốc 21.60 22.10 K. đạt
76 Nguyễn Đăng Dũng 18/02/2002 Nam Ngôn ngữ Trung Quốc 21.20 21.95 K. đạt
77 Hoàng Minh Thư 14/05/2001 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 21.30 21.80 K. đạt
78 Đồng Ngọc Hiếu 24/05/2002 Nam Ngôn ngữ Trung Quốc 20.40 21.15 K. đạt
79 Trần Phương Thảo 21/06/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 20.10 20.85 K. đạt
80 Lưu Khánh Linh 30/11/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 19.80 20.55 K. đạt
81 Nguyễn Thùy Dương 19/05/2001 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 20.20 20.45 K. đạt
82 Nguyễn Thị Hạnh Quyên 12/08/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 19.60 20.35 K. đạt
83 Nguyễn Bích Ngọc 28/08/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc 19.80 20.05 K. đạt
84 Nguyễn Thành Công 02/04/2001 Nam Nuôi trồng thủy sản 23.10 23.35 Đạt
85 Vũ Văn Dũng 13/09/2001 Nam Nuôi trồng thủy sản 21.50 22.00 Đạt
86 Đinh Hữu Mạnh 14/02/2002 Nam Nuôi trồng thủy sản 26.10 26.35 Đạt
87 Hà Văn Phong 24/01/2002 Nam Nuôi trồng thủy sản 19.90 20.40 Đạt
88 Ngô Thành Trung 17/09/2001 Nam Nuôi trồng thủy sản 19.90 20.15 Đạt
89 Ngô Duy Anh 04/12/2002 Nam Quản lý tài nguyên và môi trường 20.00 20.25 Đạt
90 Phạm Tiến Đạt 05/05/2002 Nam Quản lý tài nguyên và môi trường 21.00 21.25 Đạt
91 Vũ Đức Hiệp 27/04/2002 Nam Quản lý tài nguyên và môi trường 21.40 21.65 Đạt
92 Phùng Huy Lộc 18/10/2002 Nam Quản lý tài nguyên và môi trường 20.30 21.05 Đạt
93 Đỗ Đức Minh 15/12/2002 Nam Quản lý tài nguyên và môi trường 21.50 21.75 Đạt
94 Chu Thị Thủy Tiên 13/01/2002 Nữ Quản lý tài nguyên và môi trường 26.50 26.75 Đạt
95 Nguyễn Thị Huyền Trang 30/04/2001 Nữ Quản lý tài nguyên và môi trường 21.40 21.65 Đạt
96 Lê Như Thái Tuấn 21/08/2002 Nam Quản lý tài nguyên và môi trường 18.20 18.95 Đạt
97 Ngô Thị Hoàng Yến 21/09/2002 Nữ Quản lý tài nguyên và môi trường 21.90 22.15 Đạt
98 Đặng Hoàng Nam 21/01/1995 Nam Quản lý tài nguyên và môi trường 15.90 16.15 K. đạt
99 Ứng Hồng Minh Anh 20/03/2002 Nữ Quản lý văn hóa 18.00 18.25 Đạt
100 Nguyễn Chí Công 09/03/2002 Nam Quản lý văn hóa 21.60 21.85 Đạt
101 Nguyễn Thị Nhung 29/05/2002 Nữ Quản lý văn hóa 23.60 24.35 Đạt
102 Lê Minh Thái 02/12/2002 Nữ Quản lý văn hóa 21.70 21.95 Đạt
103 Nguyễn Thị Thanh Trà 30/12/2000 Nữ Quản lý văn hóa 19.70 19.95 Đạt
104 Hoàng Quý Trang 20/10/1999 Nữ Quản lý văn hóa 22.50 23.25 Đạt
105 Nguyễn Quỳnh Trang 25/11/2002 Nữ Quản lý văn hóa 20.20 20.45 Đạt
106 Vũ Tú Anh 11/08/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.90 25.15 Đạt
107 Lý Thị Lan Anh 05/08/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.40 24.15 Đạt
108 Nguyễn Thùy Anh 10/05/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.80 21.05 Đạt
109 Vũ Ngọc Ánh 15/08/2000 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.50 24.75 Đạt
110 Trần Anh Đức 23/04/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.20 21.45 Đạt
111 Nguyễn Thùy Dung 13/10/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.70 22.20 Đạt
112 Nguyễn Đăng Dũng 18/02/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.20 21.95 Đạt
113 Bùi Văn Dũng 08/12/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.40 21.65 Đạt
114 Nguyễn Thanh Hải 02/07/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.60 21.85 Đạt
115 Tạ Thu Hằng 12/29/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.00 24.25 Đạt
116 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 30/11/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.40 23.65 Đạt
117 Nguyễn Thị Hạnh 23/11/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.50 21.25 Đạt
118 Phạm Thị Thu Hiền 24/02/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.00 24.25 Đạt
119 Trần Thị Thu Hiền 04/01/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.00 23.75 Đạt
120 Hoàng Thu Hiền 16/12/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.70 23.20 Đạt
121 Nhữ Thị Hiền 16/10/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.20 22.70 Đạt
122 Trần Trung Hiếu 28/04/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.50 21.75 Đạt
123 Phạm Thị Hoa 09/07/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.50 22.25 Đạt
124 Trần Nhật Hoàng 19/11/1998 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.50 21.25 Đạt
125 Hoàng Thị Huế 10/06/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.20 23.70 Đạt
126 Nguyễn Minh Hường 27/03/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.60 22.35 Đạt
127 Nguyễn Thị Thanh Huyền 30/12/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.70 23.95 Đạt
128 Đỗ Khánh Huyền 04/02/2000 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.50 21.75 Đạt
129 Đoàn Thị Phương Liên 06/10/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.80 25.05 Đạt
130 Nguyễn Mai Linh 3/10/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.50 21.75 Đạt
131 Hồ Quỳnh Loan 26/05/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.50 21.25 Đạt
132 Phạm Nhất Tâm Long 08/04/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.40 21.65 Đạt
133 Nguyễn Tuấn Minh 13/03/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.00 22.25 Đạt
134 Dương Trà My 20/12/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.10 21.35 Đạt
135 Hoàng Thị Hương Nga 30/08/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.00 21.75 Đạt
136 Bùi Đan Phượng 23/12/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.10 24.35 Đạt
137 Vũ Hữu Quân 10/09/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.70 22.45 Đạt
138 Ngô Minh Quyên 11/04/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.80 21.05 Đạt
139 Mai Thị Như Quỳnh 27/05/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.50 21.75 Đạt
140 Nguyễn Tiến Thành 23/10/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.40 23.65 Đạt
141 Lê Phương Thảo 09/02/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.20 24.45 Đạt
142 Lê Thu Thảo 21/07/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.40 23.65 Đạt
143 Lê Minh Thúy 25/09/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.40 22.65 Đạt
144 Trần Mạnh Tiến 08/05/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.70 21.95 Đạt
145 Hà Thị Quỳnh Trang 08/05/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.90 23.65 Đạt
146 Hoàng Quý Trang 20/10/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.20 21.95 Đạt
147 Trần Thùy Trang 08/01/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.10 21.85 Đạt
148 Phạm Quốc Tuấn 15/08/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.70 21.95 Đạt
149 Bùi Thảo Vân 25/04/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.40 21.65 Đạt
150 Nguyễn Quang 21/10/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.60 23.35 Đạt
151 Phạm Phương Lan 06/11/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.70 20.95 K. đạt
152 Phạm Ý Lan 08/06/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.10 20.85 K. đạt
153 Nguyễn Thu Bình 24/02/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.50 20.75 K. đạt
154 Đỗ Quốc Thành 27/12/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.50 20.75 K. đạt
155 Bùi Duy Thanh 05/11/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.00 20.75 K. đạt
156 Trần Thị Kiều Trang 26/02/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.90 20.65 K. đạt
157 Nguyễn Thị Trà Mi 20/02/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.40 20.65 K. đạt
158 Phạm Thị Thủy 31/01/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.30 20.05 K. đạt
159 Đồng Thị Ngọc Anh 02/01/2000 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.50 20.00 K. đạt
160 Bế Thu Huyền 07/03/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.40 19.65 K. đạt
161 Từ Thu Hương 18/02/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.40 18.90 K. đạt
162 Mai Thị Thu Hương 08/11/2000 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.00 18.25 K. đạt
163 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 17/08/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.50 17.75 K. đạt
164 Nguyễn Đỗ Hoàng Anh 25/09/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.30 17.30 K. đạt
165 Ngô Xuân Chiều 15/09/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16.00 16.25 K. đạt
166 Lê Tuấn Anh 28/12/2002 Nam Quản trị khách sạn 23.60 24.35 Đạt
167 Hà Quỳnh Anh 14/12/2002 Nữ Quản trị khách sạn 23.90 24.15 Đạt
168 Trần Hà Anh 12/02/2002 Nữ Quản trị khách sạn 22.80 23.05 Đạt
169 Lê Ngọc Trang Anh 07/08/2002 Nữ Quản trị khách sạn 22.30 22.55 Đạt
170 Phan Ngọc Ánh 12/01/2002 Nữ Quản trị khách sạn 24.50 25.25 Đạt
171 Nguyễn Thị Ngọc Bích 29/05/2002 Nữ Quản trị khách sạn 21.70 22.20 Đạt
172 Vũ Thị Chi 01/05/2002 Nữ Quản trị khách sạn 25.80 26.05 Đạt
173 Nguyễn Thanh Chúc 25/07/2002 Nữ Quản trị khách sạn 23.30 24.05 Đạt
174 Nguyễn Thị Đà 10/05/2002 Nữ Quản trị khách sạn 22.30 23.05 Đạt
175 Đào Xuân Đan 21/07/2002 Nam Quản trị khách sạn 22.10 22.35 Đạt
176 Nguyễn Thị Mai Dung 26/05/2002 Nữ Quản trị khách sạn 23.70 24.45 Đạt
177 Nguyễn Ngọc Dương 06/11/2002 Nam Quản trị khách sạn 25.00 25.75 Đạt
178 Đinh Thị Hồng Giang 09/08/2001 Nữ Quản trị khách sạn 23.80 24.05 Đạt
179 Vũ Linh Giang 21/03/2002 Nữ Quản trị khách sạn 21.60 21.85 Đạt
180 Đỗ Hương Giang 04/03/2001 Nữ Quản trị khách sạn 21.00 21.25 Đạt
181 Nguyễn Thu 10/09/2001 Nữ Quản trị khách sạn 23.50 23.75 Đạt
182 Ngô Khánh Hân 06/08/2002 Nữ Quản trị khách sạn 23.20 23.45 Đạt
183 Vũ Thị Hằng 15/10/2002 Nữ Quản trị khách sạn 25.70 25.95 Đạt
184 Nguyễn Thị Thu Hằng 31/05/2002 Nữ Quản trị khách sạn 20.60 21.35 Đạt
185 Vũ Hoàng Hiền 23/01/2002 Nữ Quản trị khách sạn 23.80 24.05 Đạt
186 Nhữ Thị Hiền 16/10/2002 Nữ Quản trị khách sạn 22.20 22.70 Đạt
187 Phạm Thúy Hiền 02/05/2002 Nữ Quản trị khách sạn 21.50 22.25 Đạt
188 Đoàn Thị Hòa 23/03/2002 Nữ Quản trị khách sạn 23.90 24.15 Đạt
189 Nguyễn Mạnh Hùng 12/03/2002 Nam Quản trị khách sạn 23.80 24.55 Đạt
190 Đỗ Thị Hương 30/05/2002 Nữ Quản trị khách sạn 24.10 24.35 Đạt
191 Lê Thị Huyền 05/07/2002 Nữ Quản trị khách sạn 21.60 21.85 Đạt
192 Phạm Ngọc Huyền 21/04/2002 Nữ Quản trị khách sạn 21.30 21.55 Đạt
193 Nguyên Mai Linh 08/09/2002 Nữ Quản trị khách sạn 26.50 26.75 Đạt
194 Vũ Hương Linh 06/10/2002 Nữ Quản trị khách sạn 24.60 24.85 Đạt
195 Nguyễn Phương Linh 07/08/2002 Nữ Quản trị khách sạn 24.20 24.45 Đạt
196 Lý Thị Phương Linh 16/08/2002 Nữ Quản trị khách sạn 23.80 24.05 Đạt
197 Đặng Thi Linh 27/08/2002 Nự Quản trị khách sạn 22.90 23.65 Đạt
198 Ngô Hương Ly 08/01/2002 Nữ Quản trị khách sạn 24.60 24.85 Đạt
199 Nguyễn Bình Minh 26/11/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.30 23.05 Đạt
200 Hoàng Thị Hương Nga 30/08/2002 Nữ Quản trị khách sạn 21.00 21.75 Đạt
201 Võ Phương Nhi 14/09/2002 Nữ Quản trị khách sạn 24.20 24.95 Đạt
202 Hoàng Thảo Nhi 01/03/2002 Nữ Quản trị khách sạn 23.10 23.35 Đạt
203 Dương Thị Nhung 05/05/2002 Nữ Quản trị khách sạn 23.80 24.05 Đạt
204 Phạm Lê Phương 24/09/2001 Nữ Quản trị khách sạn 23.80 24.05 Đạt
205 Đỗ Thảo Phương 04/10/2002 Nữ Quản trị khách sạn 22.40 22.65 Đạt
206 Nguyễn Tiền Thiệu Quân 17/06/2002 Nam Quản trị khách sạn 24.50 24.75 Đạt
207 Nguyễn Anh Quang 01/06/2002 Nam Quản trị khách sạn 24.60 25.35 Đạt
208 Lê Tử Quyên 12/01/2002 Nữ Quản trị khách sạn 23.20 23.45 Đạt
209 Lý Trung Thái 30/08/2002 Nam Quản trị khách sạn 23.20 23.70 Đạt
210 Nguyễn Tiến Thành 26/11/2000 Nam Quản trị khách sạn 25.20 25.45 Đạt
211 Phạm Thu Thảo 07/09/2002 Nữ Quản trị khách sạn 26.00 26.25 Đạt
212 Lê Thị Thảo 09/10/2001 Nữ Quản trị khách sạn 23.10 23.60 Đạt
213 Nguyễn Thị Phương Thảo 05/07/2002 Nữ Quản trị khách sạn 21.20 21.95 Đạt
214 Trần Phương Thảo 21/06/2002 Nữ Quản trị khách sạn 20.30 21.05 Đạt
215 Hoàng Minh Duy Thiện 05/09/2002 Nam Quản trị khách sạn 26.00 26.75 Đạt
216 Trần Văn Thịnh 05/02/2002 Nam Quản trị khách sạn 25.00 25.75 Đạt
217 Vương Thị Thanh Thời 14/03/2002 Nữ Quản trị khách sạn 24.90 25.65 Đạt
218 Nguyễn Thị Phương Thùy 08/07/2002 Nữ Quản trị khách sạn 23.30 23.55 Đạt
219 Trần Thu Thủy Tiên 07/06/2000 Nữ Quản trị khách sạn 24.70 24.95 Đạt
220 Trần Thanh Trà 13/11/2001 Nữ Quản trị khách sạn 25.50 25.75 Đạt
221 Phạm Quỳnh Trang 19/12/2002 Nữ Quản trị khách sạn 24.30 24.55 Đạt
222 Nguyễn Quỳnh Trang 12/12/2002 Nữ Quản trị khách sạn 23.30 24.05 Đạt
223 Vũ Thị Thùy Trang 04/01/2002 Nữ Quản trị khách sạn 22.50 23.25 Đạt
224 Phạm Thị Quỳnh Trang 18/10/2002 Nữ Quản trị khách sạn 22.80 23.05 Đạt
225 Vương Mạnh Tuấn 21/11/2002 Nam Quản trị khách sạn 21.50 21.75 Đạt
226 Vương Mạnh Tuấn 21/11/2002 Nam Quản trị khách sạn 21.20 21.45 Đạt
227 Nguyễn Tú Uyên 12/11/2002 Nữ Quản trị khách sạn 23.30 23.55 Đạt
228 Phạm Thị Hồng Vân 23/01/2002 Nữ Quản trị khách sạn 23.80 24.55 Đạt
229 Nguyễn Hải Yến 27/06/2002 Nữ Quản trị khách sạn 21.40 22.15 Đạt
230 Trương Thị Thùy Dương 12/05/2002 Nữ Quản trị khách sạn 20.40 20.90 K. đạt
231 Hoàng Thị Hương Quỳnh 02/04/2002 Nữ Quản trị khách sạn 20.30 20.80 K. đạt
232 Trần Phương Trang 15/11/2000 Nữ Quản trị khách sạn 20.40 20.65 K. đạt
233 Phạm Thị Liễn 17/03/2002 Nữ Quản trị khách sạn 20.40 20.65 K. đạt
234 Nguyễn Anh Thế 15/03/2002 Nam Quản trị khách sạn 20.30 20.55 K. đạt
235 Lê Vân Anh 11/09/2002 Nữ Quản trị khách sạn 20.10 20.35 K. đạt
236 Hoàng Thị Ngọc Hân 26/10/2002 Nữ Quản trị khách sạn 19.80 20.05 K. đạt
237 Mai Nguyễn Hoàng Long 20/10/2002 Nam Quản trị khách sạn 19.20 19.95 K. đạt
238 Trần Quang Huy 25/10/2002 Nam Quản trị khách sạn 18.30 18.55 K. đạt
239 Nguyễn Phương Anh 01/08/2002 Nữ Quản trị khách sạn 18.30 18.55 K. đạt
240 Phạm Ngọc Tuấn 18/04/2002 Nam Quản trị khách sạn 17.60 18.10 K. đạt
241 Trần Thị Hường 10/06/2002 Nữ Quản trị khách sạn 17.60 17.85 K. đạt
242 Lê Ngọc Trang Anh 07/08/2002 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.30 22.55 Đạt
243 Nguyễn Ngọc Ánh 08/07/2002 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.50 22.75 Đạt
244 Hoàng Văn Cát 20/09/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.60 21.10 Đạt
245 Vũ Tiến Đạt 03/04/2002 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.60 23.35 Đạt
246 Nguyễn Tuấn Đức 26/09/2002 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.70 19.95 Đạt
247 Trần Anh Dũng 05/11/2002 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18.60 18.85 Đạt
248 Lại Văn Dương 30/06/2002 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.50 22.25 Đạt
249 Đỗ Hương Giang 04/03/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.00 21.25 Đạt
250 Nguyễn Thu 10/09/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.50 23.75 Đạt
251 Hoàng Thị Hồng Hạnh 13/09/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.90 24.40 Đạt
252 Đoàn Văn Hậu 07/08/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.70 20.45 Đạt
253 Hoàng Văn Hữu 30/08/2002 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.20 20.45 Đạt
254 Hoàng Thị Thanh Lâm 17/04/2002 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.20 20.45 Đạt
255 Bùi Thị Loan 20/04/2002 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 24.70 24.95 Đạt
256 Phạm Nhất Tâm Long 08/04/2000 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.80 21.05 Đạt
257 Phi 03/07/2002 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.30 24.05 Đạt
258 Phạm Thị Hương Trà 23/04/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18.80 19.05 Đạt
259 Vũ Trọng 04/02/2002 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.60 19.85 Đạt
260 Vương Mạnh Tuấn 21/11/2002 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.20 21.45 Đạt
261 Bùi Quang Trường 29/04/1999 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 16.90 17.15 K. đạt
262 Ngô Xuân Chiều 15/09/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 16.00 16.25 K. đạt

 

Các thông báo khác