Chi tiết

Hướng dẫn cài đặt Google Meet

Hướng dẫn cài đặt Google Meet

1(HDSD Google Meet))

Cách cài đặt Google Meet trên máy tính

Cài đặt Google Meet trên Chrome Extension

Bước 1: Trước tiên, bạn truy cập vào trang cài đặt Google Meet trên Chrome Extension tại đây

 Truy cập vào trang cài đặt Google Meet trên Chrome Extension

Bước 2: Bạn chọn Thêm vào Chrome để cài đặt Google Meet trên Chrome Extension.

Chọn Thêm vào ChromeBước 3: Mở tiện ích ở góc bên phải màn hình Google Chrome và sử dụng.

Mở tiện ích bên góc phải màn hình

Sử dụng trực tiếp trên trang Google Meet 

Bước 1: Truy cập vào trang Google Meet tại đây.

Truy cập vào trang Google Meet

Bước 2: Chọn Cuộc họp mới (New Meeting) để tạo một cuộc họp mới. 

Chọn cuộc họp mới

Bước 3: Nhập mã cuộc họp để truy cập vào một cuộc họp có sẵn.

Nhập mã để vào cuộc họp đã có sẵn

2Cách cài đặt Google Meet trên điện thoại

Cài đặt Google Meet trên điện thoại

Dành cho Android

Bước 1: Truy cập trang tải Google Meet trên Play Store tại đây

Truy cập trang tải Google Meet

Bước 2: Bạn tiến hành tải và cài đặt Google Meet.

Cài đặt Google Meet

Dành cho iOS

Bước 1: Truy cập trang tải Google Meet trên Apple Store tại đây.

Tải Google Meet

Bước 2: Tải và cài đặt Google Meet.

Cài đặt Google Meet

admin
Các thông báo khác