Chi tiết

TRƯỜNG ĐH HẠ LONG THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM 2019

Trường Đại học Hạ Long thông báo tuyển sinh hệ chính qui Đại học và Cao đẳng năm 2019

Ngành học

Chỉ tiêu

Mã tổ hợp xét tuyển

Mã ngành

I. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (4 năm)

725

 

 

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

180

A00, A01, D01, D90

7810103

- Quản trị khách sạn

150

A00, A01, D01, D90

7810201

- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

90

A00, A01, D01, D90

7810202

- Công nghệ thông tin

35

A00, A01, D01, D90

7480101

- Quản lý văn hóa

40

C00, D01, D15, D78

7229042

- Ngôn ngữ Anh

70

A01, D01, D10, D78

7220201

- Ngôn ngữ Trung Quốc

60

A01, D01, D04, D10

7220204

- Ngôn ngữ Nhật

30

D01, D06, D10, D78

7220209

- Ngôn ngữ Hàn Quốc

25

D01, D10, D15, D78

7220204

- Nuôi trồng thủy sản

20

A00, A01, B00, D10

7620301

- Quản lý tài nguyên và môi trường

25

A00, A01, B00, D10

7850101

II. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

680

 

 

1. Hệ sư phạm

80

 

 

- Giáo dục Mầm non (3 năm)

60

M01

51140201

- Giáo dục Tiểu học (3 năm)

20

 C00, D01, D10

51140202

2. Hệ ngoài sư phạm

600

 

 

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (2 năm)

150

A00, A01, D01

6810101

- Quản trị khách sạn (2 năm)

150

A00, A01, D01

6810201

- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (2 năm)

100

A00, A01, D01

6810205

- Tin học ứng dụng (2 năm)

30

A00, A01, D01

6480206

- Hướng dẫn du lịch (2 năm)

120

C00, D01, D15

6220103

- Công tác xã hội (2 năm)

30

C00, D01, D15

6760101

- Thanh nhạc (3 năm)

20

N00

6210225

III. HỆ TRUNG CẤP

100

 

 

- Nghệ thuật biểu diễn kịch múa (6 năm)

20

Múa; Thẩm âm - Tiết tấu

42210224

- Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây (6 năm)

20

Thẩm âm – Tiết tấu

42210205

- Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (6 năm)

20

Thẩm âm – Tiết tấu

42210210

- Thanh nhạc (4 năm)

20

Hát; Thẩm âm – Tiết tấu

42210203

- Hội họa (4 năm)

20

Hình họa

42210101

* Vùng tuyển

- Hệ đại học: Tuyển sinh trong toàn quốc

- Hệ cao đẳng, trung cấp:

   + Ngành đào tạo sư phạm: Tuyển sinh đối tượng có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh.

   + Ngành đào tạo ngoài sư phạm: Tuyển sinh trong toàn quốc.

* Phương thức tuyển sinh

- Hệ đại học:

+ Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia đối với các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Công nghệ thông tin; Quản lý văn hóa (gồm các chuyên ngành: Quản lý di sản văn hóa, Quản lý văn hóa du lịch, Tổ chức sự kiện, Biểu diễn nghệ thuật quần chúng); Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Nhật; Ngôn ngữ Hàn Quốc.

+ Xét tuyển kết quả kì thi THPT Quốc gia (60% chỉ tiêu) và xét tuyển học bạ THPT (40% chỉ tiêu) đối với các ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Nuôi tròng thủy sản.

- Hệ cao đẳng: Xét tuyển kết quả thi THPT Quốc gia đối với ngành Giáo dục Tiểu học. Các ngành còn lại xét tuyển học bạ THPT. Riêng ngành Giáo dục Mầm non, Thanh nhạc kết hợp xét học bạ THPT và thi năng khiếu.

HỌC BỔNG ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI SINH VIÊN

1- Đối tượng: Sinh viên hệ đại học được tuyển vào trường

 Đại học Hạ Long năm 2019.

2- Các mức học bổng

- Học bổng dành cho học sinh trúng tuyển các ngành Công nghệ thông tin; Quản lý tài nguyên và môi trường

+ Mức 1 ( 10 suất học bổng = 200% học phí),  có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 27 điểm trở lên.

+ Mức 2 (10 suất học bổng = 100% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 24 điểm trở lên.

+ Mức 3 (10 suất học bổng = 50% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 21 điểm trở lên.

- Học bổng dành cho học sinh trúng tuyển ngành Nuôi trồng thủy sản

+ Mức 1 (10 suất học bổng = 200% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 24 điểm trở lên.

+ Mức 2 (10 suất học bổng = 100% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 21 điểm trở lên.

+ Mức 3 (10 suất học bổng = 50% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 18 điểm trở lên.

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN TUYỂN SINH

Hotline: Khoa Du lịch: 0912.629.339            ; Khoa Công nghệ thông tin: 0912.663.363;

                     Khoa Văn hóa: 0915.655.189          ; Khoa Thủy sản: 0979.012.118;

                     Khoa Môi trường: 0393.869.682    ; Khoa Ngoại ngữ: 0904.662.266 /0915.933.715

Các thông báo khác