Chi tiết

CƠ SỞ 2 - LỊCH THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CÁC LỚP ĐH NĂM THỨ NHẤT (ĐỢT THI THÁNG 10/2021)

/Uploads/files/LICH THI DAU VAO TIENG ANH CS2(1).pdf, /Uploads/files/DS PHONG THI NANG LUC TIENG ANH 2021 BAC2(1).pdfCƠ SỞ 2 - LỊCH THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH  CÁC LỚP ĐH NĂM THỨ NHẤT (ĐỢT THI THÁNG 10/2021); DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÍNH KÈM

Các thông báo khác
Hướng dẫn cài đặt Zoom (06/02/2021 11:03:08)