Chi tiết

LỊCH THI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2020-2021 CÁC LỚP ĐH năm 2, 3 và CĐ năm 2 (CƠ SỞ 2)

LỊCH THI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2020-2021 CÁC LỚP ĐH năm 2, 3 và CĐ năm 2 (CƠ SỞ 2)

Các lớp Đại học năm 2, năm 3

Các lớp Cao đẳng năm 2 

 

RIÊNG ĐẠI HỌC NĂM 1 VÀ NĂM 4 SẼ SẮP XẾP LỊCH THI CỤ THỂ SAU.

Các thông báo khác
Hướng dẫn cài đặt Zoom (06/02/2021 11:03:08)