Chi tiết

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỰU SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021

Ngày 31/10/2022, Trường Đại học Hạ Long có kế hoạch số 1537/KH-ĐHHL về  việc Khảo sát tình hình việc làm và đánh giá về chương trình đào tạo của sinh viên tốt nghiệp năm 2021. Trong quá trình thực hiện khảo sát, nếu có bất kì vướng mắc nào sinh viên có thể liên hệ với cán bộ phụ trách:

  • Cô Dương Thị Hồng Nhung, điện thoại: 0904024818;
  • Cô Trần Thị Thu Trang, điện thoại: 0916099189.

 

Click vào đây để khảo sát

Các thông báo khác
Hướng dẫn cài đặt Zoom (06/02/2021 11:03:08)