Chi tiết

Danh sách sinh viên dự kiến không đủ điều kiện dự thi do chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí kỳ I năm học 2023-2024

Theo Thông báo số 1200/TB-ĐHHL ngày 25/9/2023 của Trường Đại học Hạ Long về việc đóng học phí kỳ I năm học 2023-2024 và hoàn thành công nợ học phí đối với sinh viên năm 2,3,4, thời hạn hoàn thành học phí là ngày 30/10/2023.
Các thông báo khác
Hướng dẫn cài đặt Zoom (06/02/2021 11:03:08)