Chi tiết

LỊCH THI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2021-2022 CÁC LỚP ĐH KHỐI 2, 3, 4 (CƠ SỞ 1) - ĐIỀU CHỈNH

LỊCH THI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2021-2022 CÁC LỚP ĐH KHỐI 2, 3, 4 (CƠ SỞ 1)  - ĐIỀU CHỈNH 

Phòng Khảo thí - ĐBCL thông báo lịch thi kì II các lớp ĐH khối 2,3,4 có một số điều chỉnh về thời gian, địa điểm thi (phần điều chỉnh đã tô màu đỏ). Vậy Phòng Thông báo lịch điều chỉnh này cho sinh viên các khối lớp nắm được để thực hiện. Trân trọng!

LỊCH THI ĐIỀU CHỈNH - ĐH NĂM 2

LỊCH THI ĐIỀU CHỈNH - ĐH NĂM 3,4

Các thông báo khác
Hướng dẫn cài đặt Zoom (06/02/2021 11:03:08)