Chi tiết

KẾT QUẢ THI NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẬC 3 (Ngày thi 18/6/2020)

Kết quả thi tiếng anh năng lực bậc 3 (Cơ sở 1):

/Uploads/files/điemthibac3_cs1.pdf

Kết quả thi tiếng anh năng lực bậc 3 (Cơ sở 2):

/Uploads/files/điểmthibac3_cs2.pdf

 

Các thông báo khác
DỪNG THI SINH VIÊN TỈNH NGOÀI (07/30/2021 16:26:05)
Lịch thi TANL bậc 2,3 CS2 (08/07/2020 20:19:37)