Chi tiết

Thông báo đăng ký dự thi năng lực tiếng Anh

Thông báo đăng ký dự thi năng lực tiếng Anh

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo thời gian đăng ký dự thi năng lực tiếng Anh bậc 3 cho sinh viên hệ đại học không chuyên ngữ chưa đủ điều kiện tốt nghiệp do chưa đạt bậc năng lực. Thời gian đăng ký từ ngày 18/8 đến hết ngày 23/8/2023. Lịch thi dự kiến vào ngày 27/8/2023. Sinh viên đủ điều kiện, có nhu cầu dự thi cần đăng ký với Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng theo đúng lịch.

Trân trọng thông báo!

Các thông báo khác
DỪNG THI SINH VIÊN TỈNH NGOÀI (07/30/2021 16:26:05)
Lịch thi TANL bậc 2,3 CS2 (08/07/2020 20:19:37)