Chi tiết

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẬC 3 ĐỢT 3

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẬC 3 ĐỢT 3

Phòng Khảo thí & ĐBCL tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3 vào ngày 04/6/2023 cho sinh viên hệ đại học không chuyên ngữ. Những sinh viên đạt đủ điều kiện và có nhu cầu dự thi cần đăng ký với Phòng Khảo thí & ĐBCL ở cả 2 cơ sở. Thời gian đăng ký từ 24/5/2023 đến hết ngày 29/5/2023. 

Trân trọng thông báo!

Các thông báo khác
Hướng dẫn cài đặt Zoom (06/02/2021 11:03:08)