Chi tiết

Thông báo đăng ký dự thi năng lực tiếng Anh

Thông báo đăng ký dự thi năng lực tiếng Anh

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo thời gian đăng ký dự thi năng lực tiếng Anh bậc 3 cho sinh viên hệ đại học không chuyên ngữ đợt 02 từ ngày 25/4/2023 đến hết ngày 28/4/2023. Sinh viên đủ điều kiện, có nhu cầu dự thi cần đăng ký với Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng tại 02 cơ sở theo đúng lịch. 

Trân trọng thong báo!

Các thông báo khác