Chi tiết

Hướng dẫn Khảo sát Môn học học kỳ 2, năm học 2021-2022

Nhà trường lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng đối với các học phần thực hiện trong học kỳ 2 năm học 2021-2022

Sinh viên có thể theo dõi Video Hướng dẫn tại đây

 

Bước 1: Sinh viên truy cập vào tài khoản trên hệ thống LMS bằng địa chỉ sau http://uhl.smartlms.vn

Bước 2: Chọn các lớp học phần mà sinh viên tham gia học, chọn mục khảo sát lớp học và thực hiện phiếu khảo sát.

Bước 3: Sau khi hoàn tất phiếu hỏi, sinh viên bấm nút “Gửi” là hoàn tất.

Sinh viên có thể theo dõi video hướng dẫn tại địa chỉ: http://daotao.daihochalong.edu.vn

 

Các thông báo khác
DỪNG THI SINH VIÊN TỈNH NGOÀI (07/30/2021 16:26:05)
Lịch thi TANL bậc 2,3 CS2 (08/07/2020 20:19:37)