Chi tiết

KẾT QUẢ THI NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẬC 3 LỚP NGÔN NGỮ NHẬT K4 (Ngày thi 10/8/2021)

Xem kết quả thi tại đây:

/Uploads/files/ĐIỂMTHINLB3(TA2).pdf

Các thông báo khác
Hướng dẫn cài đặt Zoom (06/02/2021 11:03:08)