Chi tiết

LỊCH THI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2020-2021 CÁC LỚP ĐH năm 2 và năm 4 (CƠ SỞ 2)

LỊCH THI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2020-2021 CÁC LỚP ĐH năm 2 và năm 4 (CƠ SỞ 2)

LỊCH THI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2020-2021 CÁC LỚP ĐH năm 4 (CƠ SỞ 2) - THI TRỰC TIẾP TẠI CS2 CỦA TRƯỜNG

LỊCH THI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2020-2021 CÁC LỚP ĐH năm 2 (CƠ SỞ 2) - THI TRỰC TIẾP TẠI CS2 CỦA TRƯỜNG

 

Đối với sinh viên đang theo học các hệ ĐH trên hiện đang cư trú tỉnh ngoài hoặc đang bị cách ly y tế: Nhà trường sẽ có thông báo lịch thi sau.

Các thông báo khác
Hướng dẫn cài đặt Zoom (06/02/2021 11:03:08)