Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THI NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẬC 3

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THI NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẬC 3

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3 dành cho sinh viên hệ không chuyên ngữ vào sáng ngày 27/5/2021. Các sinh viên đủ điều kiện, đăng ký với Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng ở 2 cơ sở để được dự thi. Hạn đăng ký từ ngày 04/5/2021 đến hết này 21/5/2021. 

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng trân trọng thông báo!

Các thông báo khác
Hướng dẫn cài đặt Zoom (06/02/2021 11:03:08)