Chi tiết

Lịch thi và danh sách phòng thi năng lực tiếng anh đầu vào năm học 2020-2021 cơ sở 1(đợt bổ sung)

Xem lịch thi tại đây: 

/Uploads/files/lich thi KSTA(bo sung).pdf

Xem danh sách dự thi tại đây:

/Uploads/files/phong thi 24 10 CS1.pdf

Các thông báo khác
Hướng dẫn cài đặt Zoom (06/02/2021 11:03:08)