Chi tiết

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023 MỘT SỐ LỚP ĐẠI HỌC NĂM 2,3,4 (CƠ SỞ 1)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023 CÁC LỚP ĐẠI HỌC NĂM 2,3,4  (CƠ SỞ 1)

LỊCH THI ĐH NĂM 2 (ĐIỀU CHỈNH)

LỊCH THI ĐH NĂM 3 (ĐIỀU CHỈNH)

LỊCH THI ĐH NĂM 4 (ĐIỀU CHỈNH)

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn cài đặt Zoom (06/02/2021 11:03:08)