Chi tiết

Tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân –Học sinh sinh viên” Năm học 2022 - 2023

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022-2023 và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên”; Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Trường Đại học Hạ Long xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên năm học 2022-2023” đối với học sinh, sinh viên các lớp đầu khoá

II. ĐỐI TƯỢNG

Toàn thể HSSV năm thứ nhất

III. THỜI GIAN:

1. Thời gian: Từ ngày 26/9/2022 đến 30/9/2022

+ Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h30

+ Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h30

2. Địa điểm: - Cơ sở 1: + Hội trường nhà B (Nhà 9 tầng)

+ Hội trường tầng 1 – Khách sạn thực hành

- Cơ sở 2A: Hội trường tầng 7

Các thông báo khác
DỪNG THI SINH VIÊN TỈNH NGOÀI (07/30/2021 16:26:05)
Lịch thi TANL bậc 2,3 CS2 (08/07/2020 20:19:37)