Chi tiết

Đề án tuyển sinh năm 2021, Trường Đại học Hạ Long

Trường Đại học Hạ Long công bố Đề án tuyển sinh năm 2021

Toàn bộ đề án tải tại đây

/Uploads/files/HLU_TRUONGDAIHOCHALONG_DEAN2021.pdf

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn cài đặt Zoom (06/02/2021 11:03:08)