Chi tiết

Danh sách thi tiếng anh năng lực bậc 3 cơ sở 1 (Ngày thi 23 tháng 12 năm 2020)

xem số báo danh và phòng thi tại đây:

/Uploads/files/TIENGANHBAC3.pdf

Các thông báo khác
Hướng dẫn cài đặt Zoom (06/02/2021 11:03:08)